Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Cốt pha thép định hình

Kích thước cốt pha thép – Cốt pha thép định hình TAGS: | | | | Để đáp ứng được từng hạng mục công trình khác nhau đòi hỏi kích thước của cốt pha thép định hình phải rất đa dạng. Do đó, vô hình chung …Continue reading →

Tiêu chuẩn của coppha thép

Coppha thép – 4 tiêu chuẩn của coppha thép TAGS: | | | | | Như chúng ta đã biết tiêu chuẩn của coppha thép trong ngành xây dựng là vô cùng quan trọng, nó là thiết bị được dùng để định hình bê tông theo …Continue reading →

Coppha thép là gì – Chức năng của coppha thép TAGS: | | | | Coppha thép là loại khuôn mẫu tạm thời nhưng không thể thiếu trong xây dựng. Chức năng chủ yếu của coppha thép là dùng để chế tạo nên kết cấu …Continue reading →