Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

ván khuôn tường

Ưu điểm cốp pha tường TAGS: | | | | | | Cốp pha tường được cấu tạo gồm: hai thành cốp pha, sườn ngang, sườn dọc, bu lông giằng, bản đệm, ống nhựa, thanh định vị; thanh cữ bằng bê tông, …Continue reading →

Default utility Image

Hệ thống ván khuôn tường có thể thay thế cho những bức tường bê tông TAGS: | | | | | Ván khuôn tường được cấu tạo gồm: hai thành ván khuôn, Sườn ngang, Sườn dọc, Bu lông giằng, Bản đệm, Ống nhựa, Thanh định vị; Thanh cữ bằng bê tông, …Continue reading →

Default utility Image

Ván khuôn tường TAGS: | | | Ván khuôn tường được cấu tạo gồm: hai thành ván khuôn, Sườn ngang, Sườn dọc, Bu lông giằng, Bản đệm, Ống nhựa, Thanh định vị; Thanh cữ bằng bê tông, …Continue reading →