Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

sàn thao tác

Sàn thao tác – 4 điểm cần xem xét khi thiết kế sàn thao tác TAGS: | | | | Sàn thao tác còn có tên gọi là mâm giàn giáo, mâm công tác là một thiết bị xây dựng dùng để bắt ngang qua hệ thống giàn giáo xây …Continue reading →

thiết bị cố định khung giàn giáo

Khái niệm về thiết bị cố định khung giàn giáo TAGS: | | | | | | Thiết bị cố định khung giàn giáo mà chúng tôi nói tới ở đây chính là sàn thao tác hay còn gọi là mâm giàn giáo, mâm công tác, sàn …Continue reading →