Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

ty ren 12 và bát chuồn 12

Ty ren 12 và bát chuồn 12 xi mạ TAGS: | | | | | | | Ty ren 12 phù hợp cho những cột, trụ hay tường nhỏ, do đó ty ren 12 không được ưa chuộng như loại ty ren 17, nhưng về đặc điểm …Continue reading →

hệ ty ren 17

Tán côn, tán chuồn, ty ren TAGS: | | | | | | | | | | | | | | Tán côn, tán chuồn và ty ren là 3 bộ phận không thể tách rời trong một hệ ty ren. Hiện nay với sự đầu tư về máy móc, sự nỗ lực …Continue reading →