Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

tán chuồn 17 với ty răng 17

Tán chuồn 17 với ty răng 17 TAGS: | | | | | | | Tán chuồn 17 với ty răng 17 và côn chống thấm 17 được gọi chung là hệ ty ren 17 Tán chuồn được sản xuất từ gang có đường kích …Continue reading →

tán cánh chuồn tròn 12

Tán chuồn cánh tròn TAGS: | | | | | | | | | | | Tán chuồn cánh tròn: là phụ kiện được sử dụng chủ yếu trong hệ cốp pha ván và cốp pha nhựa. Tán chuồn  sử dụng để vặn vào hai đầu …Continue reading →

tán chuồn 17 và thanh ren 17 ly

Tán chuồn 17 và thanh ren 17 ly TAGS: | | | | | | Tán chuồn 17 và thanh ren 17 ly là những phụ kiện trong hệ ván khuôn, dùng để sửa chữa hoặc thi công trong công trình xây dựng 1/ Tán …Continue reading →