Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

hệ ty ren 17

Tán côn, tán chuồn, ty ren TAGS: | | | | | | | | | | | | | | Tán côn, tán chuồn và ty ren là 3 bộ phận không thể tách rời trong một hệ ty ren. Hiện nay với sự đầu tư về máy móc, sự nỗ lực …Continue reading →

phụ kiện giàn giáo

Giàn giáo phục vụ thi công xây dựng TAGS: | | | | | | | | | | | | | Giàn giáo là kết cấu tạm thời, phục vụ trong thi công xây dựng để chịu các lực của tải trọng bên trên tác động nhất thời trong khi bản …Continue reading →