Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

tai giằng và móc giàn giáo nêm

Tai giằng và móc giàn giáo nêm TAGS: | | | | | | | | | Giàn giáo nêm là hệ giàn giáo chống mới trong lĩnh vực xây dựng được sử dụng chính vào mục đích chống đỡ kết cấu bê tông. Một hệ giàn …Continue reading →

Túi U giàn giáo nêm

Cấu tạo túi U và bát dẹp giàn giáo nêm TAGS: | | | | | | | | Túi U và bát dẹp là những linh kiện không thể thiếu trong quá trình lắp dựng giàn giáo nêm, đóng vai trò quan trọng đối với sự an toàn …Continue reading →