Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

ty ren 12 và ty ren 17

Ty ren và chén ty rút TAGS: | | | | | | | | Chén ty rút: dùng để vặn vào hai đầu ty ren và có công dụng xiết khóa, kẹp ty ren thô, ren vuông, ty răng vv…cố định khoảng cách hai …Continue reading →

bát chuồn D12

Sản phẩm bát chuồn D12 TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | Để góp phần nâng cao và phát triển các dịch vụ của mình, nên ngoài việc sản xuất các sản phẩm về phụ kiện cốp pha khác, linh kiện giàn …Continue reading →

hệ ty ren cốp pha gồm có thanh ren

Hệ ty ren cốp pha là một hệ bao gồm ba phụ kiện quan trọng TAGS: | | | | | | | | | | | | Hệ ty ren cốp pha là 1 hệ bao gồm 3 phụ kiện quan trọng đi kèm với nhau không thể tách rời: thanh ren, bát chuồn và tán côn …Continue reading →