Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

chốt dẹp cốp pha

Chốt dẹp liên kết TAGS: | | | | | | | | | | | | | | Ty la, chốt tròn, chốt dẹp cốp pha là các phụ kiện của hệ cốp pha nhôm– thường được sử dụng để kết nối và thắt chặt cốp pha khi …Continue reading →

linh kiện liên kết

Linh kiện liên kết TAGS: | | | | | | | | | | | | Chốt tròn và chốt dẹp là các linh kiện liên kết – là một hệ thống rất đơn giản và nhanh chóng, cho phép lao động không có tay nghề …Continue reading →