Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

thanh gông cột cốp pha

Thanh gông cột cốp pha TAGS: | | | | | | | | | | Thanh gông cột cốp pha là phụ kiện cốp pha giúp kiểm soát các hình thức của cốp pha cột, có thể được sử dụng cho các cột hình vuông …Continue reading →

đai cột cốp pha

Đai cột cốp pha TAGS: | | | | | | | | | | Đai cột cốp pha là phụ kiện giúp kiểm soát các hình thức của cốp pha cột, có thể được sử dụng cho các cột hình vuông hoặc hình chữ …Continue reading →

gông cột

Phụ kiện ván khuôn cột TAGS: | | | | | | | | | | Gông cột là phụ kiện ván khuôn cột – có tác dụng đai xung quanh ván khuôn cột là một trong những thành phần giúp gia cố ván khuôn để …Continue reading →