Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

hệ ty ren cốp pha gồm có thanh ren

Hệ ty ren cốp pha là một hệ bao gồm ba phụ kiện quan trọng TAGS: | | | | | | | | | | | | Hệ ty ren cốp pha là 1 hệ bao gồm 3 phụ kiện quan trọng đi kèm với nhau không thể tách rời: thanh ren, bát chuồn và tán côn …Continue reading →

hệ ty ren 17

Tán côn, tán chuồn, ty ren TAGS: | | | | | | | | | | | | | | Tán côn, tán chuồn và ty ren là 3 bộ phận không thể tách rời trong một hệ ty ren. Hiện nay với sự đầu tư về máy móc, sự nỗ lực …Continue reading →