Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Construction formwork accessories

Form-work accessories TAGS: | | | | | | | | | | | | | | All these form-work accessories are used in constructional sites for constructing scaffolding. In today’s time, when constructional industry is developing day by day, we have gained immense recognition our of …Continue reading →

chốt nêm A

Chiều dài chốt nêm A TAGS: | | | | | | | | | | | | Chốt nêm A được sử dụng chung với la thanh giằng chủ yếu dùng trong ngành công nghiệp xây dựng, có tác dụng liên kết các tấm coppha và góc …Continue reading →