Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

coppha dầm

Coppha dầm, sàn TAGS: | | | Dầm thường đổ bê tông đồng thời với sàn, do đó coppha dầm thường được cấu tạo và lắp dựng đồng thời với coppha sàn. Coppha dầm gồm có coppha …Continue reading →