Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Cốt pha thép định hình

Kích thước cốt pha thép – Cốt pha thép định hình TAGS: | | | | Để đáp ứng được từng hạng mục công trình khác nhau đòi hỏi kích thước của cốt pha thép định hình phải rất đa dạng. Do đó, vô hình chung …Continue reading →

Cách lắp dựng cốp pha cột

Công tác cốp pha – Cách lắp dựng cốp pha TAGS: | | | | | | | Công tác lắp dựng và tháo dỡ cốp pha là 1 công tác vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn, có thể tóm tắt quá …Continue reading →