Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

dầm i đỡ giàn giáo bao che

Quy cách tiêu chuẩn của dầm i đỡ giàn giáo bao che TAGS: | | | | | | Dầm i là phụ kiện quan trọng trong hệ giàn giáo bao che. Chuyên dùng đỡ khung giàn giáo bao che bên ngoài công trình. Nên nó còn có tên …Continue reading →