Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

ống ren chân kích

Linh kiện kích tăng chuyên dụng Đỗ Hùng Phát TAGS: | | | | | | | | Linh kiện kích tăng gồm có: ống răng, con tán và đế. Kích tăng là một thiết bị xây dựng,và là bộ phận quan trọng trong việc hỗ trợ chống …Continue reading →

con tán

Linh kiện cây chống Đỗ Hùng Phát TAGS: | | | | | | | Linh kiện thiết bị xây dựng là từng bộ phận tách rời của thiết bị xây dựng nhằm góp phần lắp dựng để hoàn thiện giàn giáo thi công trong …Continue reading →