Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Ứng dụng ty ren 17

Ty ren thép – Ứng dụng ty ren thép 17 TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ty ren thép 17 được sử dụng nguyên liệu và được cán chắc chắn bởi thanh thép chính phẩm C45, đường kính thanh 15.9 mm và cán thành ren 17mm. …Continue reading →

tán chuồn 17 với ty răng 17

Tán chuồn 17 với ty răng 17 TAGS: | | | | | | | Tán chuồn 17 với ty răng 17 và côn chống thấm 17 được gọi chung là hệ ty ren 17 Tán chuồn được sản xuất từ gang có đường kích …Continue reading →