Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

ty răng giàn giáo

Ty răng giàn giáo TAGS: | | | | | | | | | | | Hệ ty răng là 1 hệ bao gồm 3 phụ kiện quan trọng đi kèm với nhau không thể tách rời: ty răng, bát chuồn và côn chống thấm Ty …Continue reading →

thanh giằng cốp pha panel

Thanh giằng cốp pha panel TAGS: | | | | | | Thanh giằng cốp pha là gì? Là một trong những phụ kiện trong hệ cốp pha panel và cốp pha nhôm – được dùng làm la xuyên tường, xuyên dầm, …Continue reading →