Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

bát chuồn có đĩa D12

Bát chuồn có đĩa D12 TAGS: | | | | | | | | | | | | | Bát chuồn có nhiều tên gọi khác tán chuồn, wing nut, bát cánh chuồn, cast wing nut, bát chuồn, tán chuồn chuồn, đai ốc cánh chuồn…..: là phụ kiện được …Continue reading →

tán cánh chuồn tròn 12

Tán chuồn cánh tròn TAGS: | | | | | | | | | | | Tán chuồn cánh tròn: là phụ kiện được sử dụng chủ yếu trong hệ cốp pha ván và cốp pha nhựa. Tán chuồn  sử dụng để vặn vào hai đầu …Continue reading →