Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Thép râu (frame tie) – Lắp đặt thép râu (frame tie) TAGS: | | | | | Thép râu (frame tie) hay còn gọi là thép râu tường, thép râu câu tường, thép râu công nghệ mới, râu thép chờ. Có hình dạng giống chữ L được …Continue reading →

Thép râu tường

Thép râu tường – Lắp đặt thép râu tường TAGS: | | | | | | | Thép râu tường còn có tên gọi là thép râu, thép râu câu tường, thép râu công nghệ mới, thép neo tường, frame tie, thép râu chờ. Nó ra đời …Continue reading →