Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Thép râu (frame tie) – Lắp đặt thép râu (frame tie) TAGS: | | | | | Thép râu (frame tie) hay còn gọi là thép râu tường, thép râu câu tường, thép râu công nghệ mới, râu thép chờ. Có hình dạng giống chữ L được …Continue reading →