Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Cấy đặt thép râu công nghệ mới

2 cách cấy đặt thép râu TAGS: | | | | | Có 2 cách cấy đặt thép râu: một là đặt thép râu trước rồi mới đổ bê tông. Hai là ngược lại chúng ta tiến hành khoan tường trước rồi …Continue reading →