Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Phân loại ty ren

Ty ren có mấy loại – Phân loại ty ren theo đường kính TAGS: | | | | | | | Nếu phân loại ty ren theo đường kính thì có nhiều loại, nhưng hiện nay các công trình thường hay sử dụng Ty ren có 3 loại: Ty ren 12: …Continue reading →

ty ren 17

Phương pháp tạo ren của Đỗ Hùng Phát TAGS: | | | | | | | | | | Ty ren là một trong những phụ kiện cốp pha quan trọng nhất được dùng để lắp đặt cốp pha, kết nối cốp pha cột, cốp pha dầm. Trước đây …Continue reading →