Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

ty ren xây dựng giàn giáo

Ty ren xây dựng giàn giáo TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ty ren xây dựng hay còn gọi là ty chuồn chuồn, ty răng, ty giằng coppha,……được dùng làm ty xuyên tường, cột giúp định vị coppha trước khi đổ bê …Continue reading →