Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Ứng dụng ty ren 17

Ty ren thép – Ứng dụng ty ren thép 17 TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ty ren thép 17 được sử dụng nguyên liệu và được cán chắc chắn bởi thanh thép chính phẩm C45, đường kính thanh 15.9 mm và cán thành ren 17mm. …Continue reading →

ty ren xây dựng giàn giáo

Ty ren xây dựng giàn giáo TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ty ren xây dựng hay còn gọi là ty chuồn chuồn, ty răng, ty giằng coppha,……được dùng làm ty xuyên tường, cột giúp định vị coppha trước khi đổ bê …Continue reading →