Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

Ty ren 17 coppha chất lượng

Thanh ty ren 17 – Cường lực ty ren 17 TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | Ty ren (ty răng) tán chuồn trong xây dựng hiện nay rất đa dạng: hệ 12, hệ 16, hệ 17, hệ 22; nhưng hệ ty ren tán chuồn 17 vẫn …Continue reading →

hệ ty ren 17

Tán côn, tán chuồn, ty ren TAGS: | | | | | | | | | | | | | | Tán côn, tán chuồn và ty ren là 3 bộ phận không thể tách rời trong một hệ ty ren. Hiện nay với sự đầu tư về máy móc, sự nỗ lực …Continue reading →

Default utility Image

Ty răng, ty ren, ty chuồn, ty ren suốt TAGS: | | | | | | | | | | Ty ren (Tie rod): (còn có tên gọi khác là: ty răng, ty chuồn, ty chuồn chuồn, wall tie ty răng, ty chuồn chuồn, ty ren suốt) Dùng làm ty …Continue reading →