Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

ty răng 17 - ty ren 17

Ty răng – phân loại ty răng TAGS: | | | | | | Ty răng là gì? (hay còn gọi là ty ren, ty chuồn chuồn, ty giằng cốp pha,…) là phụ kiện cốp pha ván phủ phim được dùng làm ty xuyên …Continue reading →

Ty ren 17 coppha chất lượng

Thanh ty ren 17 – Cường lực ty ren 17 TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | Ty ren (ty răng) tán chuồn trong xây dựng hiện nay rất đa dạng: hệ 12, hệ 16, hệ 17, hệ 22; nhưng hệ ty ren tán chuồn 17 vẫn …Continue reading →