Coppha panel – coppha nhôm – coppha ván – phụ kiện coppha

ty ren 17 Cốp Pha Việt

Ty ren tyren ty răng TAGS: | | | | | | Ty ren là phụ kiện dùng liên kết các tấm cốp pha phục vụ nhiều ứng dụng ở công trình xây dựng. Ty ren 17 có ảnh hưởng trực tiếp …Continue reading →

Ứng dụng ty ren 17

Ty ren thép – Ứng dụng ty ren thép 17 TAGS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ty ren thép 17 được sử dụng nguyên liệu và được cán chắc chắn bởi thanh thép chính phẩm C45, đường kính thanh 15.9 mm và cán thành ren 17mm. …Continue reading →