Hướng dẫn cơ bản để kiểm tra giàn giáo

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc lắp dựng và làm việc với giàn giáo là tuân theo các quy định về an toàn và tiến hành kiểm tra thường xuyên.

Nhìn chung, có hai hình thức kiểm tra cần thiết thường xuyên để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn; Kiểm tra Bàn giao và Kiểm tra sau Bàn giao. Hãy cùng xem chi tiết hướng dẫn cơ bản để kiểm tra giàn giáo

Hướng dẫn cơ bản để kiểm tra giàn giáo
Hướng dẫn cơ bản để kiểm tra giàn giáo

Nhu cầu kiểm tra giàn giáo thường xuyên

Các công ty sản xuất giàn giáo cũng nên tiến hành kiểm tra thường xuyên để đảm bảo sản phẩm luôn hoạt động tốt và an toàn khi sử dụng khi lưu kho.

Các giàn giáo càng cũ thì việc kiểm tra này càng phải thường xuyên. Bất cứ khi nào giàn giáo không hoàn thiện hoặc không có người giám sát, sẽ có quyền truy cập trái phép ngăn cản bất kỳ người nào tiếp cận kết cấu.

Để cung cấp cho bạn một số hướng dẫn về những gì cần kiểm tra và cách thực hiện chúng một cách an toàn, chúng tôi đã tạo ra hướng dẫn cuối cùng để kiểm tra giàn giáo.

Hướng dẫn cơ bản để kiểm tra giàn giáo – Kiểm tra bàn giao

Loại kiểm tra này được yêu cầu tại hiện trường ngay khi một kết cấu giàn giáo được lắp ráp xong. Nó cũng được yêu cầu nếu kết cấu, hoặc bất kỳ bộ phận nào của kết cấu, gần đây đã có bất kỳ sửa chữa, bổ sung hoặc thay đổi nào đối với nó.

Thông thường, những loại kiểm tra này yêu cầu người có thẩm quyền cung cấp văn bản xác nhận tình trạng làm việc của kết cấu dưới dạng “giấy chứng nhận bàn giao”. Chứng chỉ và bất kỳ tài liệu liên quan nào được yêu cầu phải có sẵn tại công trường trong suốt thời gian của dự án và kết cấu giàn giáo được tháo dỡ.

Theo các quy định, khi một cuộc kiểm tra cho thấy hệ thống giàn giáo có một hoặc nhiều rủi ro về sức khỏe và an toàn:

Các sửa chữa, bổ sung hoặc thay đổi cần thiết phải được thực hiện trước khi sử dụng lại
Việc kiểm tra bởi người có thẩm quyền đã được thực hiện sau khi việc sửa chữa, bổ sung hoặc thay đổi đã được thực hiện

Hướng dẫn cơ bản để kiểm tra giàn giáo – Kiểm tra sau bàn giao

Sau khi hệ thống giàn giáo được lắp dựng và sử dụng, nó phải được người có chuyên môn kiểm tra lại. Loại kiểm tra này nên được thực hiện ít nhất 30 ngày một lần. Các yếu tố khác xác định tần suất kiểm tra bao gồm kích thước của kết cấu, điều kiện nơi làm việc, điều kiện thời tiết và bất kỳ yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của kết cấu.

Tất cả các hồ sơ kiểm tra phải được lưu giữ tại công trường trong toàn bộ thời gian của dự án. Chúng phải bao gồm ngày và thời gian kiểm tra, địa điểm, nhận xét, tham chiếu thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có liên quan, cùng với người thực hiện kiểm tra và trình độ của người đó.

Về chúng tôi

Cốp pha và phụ kiện
Cốp pha và phụ kiện
Giàn giáo và phụ kiện
Giàn giáo và phụ kiện
Phụ kiện M&E
Phụ kiện M&E
Thép râu xây tường
Thép râu xây tường
Hệ ty ren
Hệ ty ren

Nếu bạn đang có kế hoạch thực hiện bất kỳ công trình xây dựng nào; cách tốt nhất để quản lý rủi ro khi làm việc với giàn giáo là mua giàn giáo khung tại CỐP PHA VIỆT.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay theo số 0932 087 886 và nhận báo giá miễn phí và tư vấn cho nhu cầu thuê giàn giáo của bạn.

Rate this post

0932 087 886